Kako si? Omrežen!

Namen letošnjega projekta Kako si? je predstaviti vpliv družbenih omrežij na duševno zdravje.


S psihološkega vidika bomo predstavili vpliv družbenih omrežij na posameznika, njegovo samopodobo, samozavest, medosebne odnose in komunikacijo, dotaknili pa se bomo tudi vprašanja identitete ter pojava spletnega nasilja. Osvetlili bomo nevrološki vidik socialnih omrežij, kako le-ta vplivajo na razvoj možganov, zasvojenost s socialnimi omrežji in se dotaknili tudi morebitnih posledic, kot so vpliv na duševno blagostanje, razvoj depresije. Pozabili ne bomo niti na svetle plati družbenih omrežij v povezavi z duševnim zdravjem (promocija zdravja, hiter dostop do psihološke pomoči).


Posameznike želimo ozavestiti na prisotnost pojava družbenih omrežij, jih opolnomočiti za spoprijemanje z vplivom, ki ga imajo na njihovo življenje in s tem povečati njihovo psihično blagostanje ter sposobnosti za prostovoljno spreminjanje vedenja in reševanje problemov, s katerimi se srečujemo vsak dan. Datumsko se bo projekt odvijal med 6. in 13. oktobrom 2017 v Ljubljani, Mariboru in Kopru.

Ljubljana | Maribor | Koper

Spremljajte nas tudi na Facebooku in Instagramu.