O projektu

 

 

Kako si? je izobraževalni projekt, ki ga ob dnevu svetovnega dneva duševnega zdravja (10. oktober) organizira Društvo študentov psihologije Slovenije. 

Vsako leto pripravimo raznolike aktivnosti, s katerimi želimo splošno javnost ozavestiti o problematiki, vezani na duševno zdravje in ponuditi čim bolj strokovne ter ažurne informacije. Povabimo različne priznane strokovnjake, predavatelje in predstavnike institucij, ki so dejavni na področjih, ki jih predstavljamo, pri čemer so ti strokovnjaki tako s področij psihologije kot drugih znanosti (medicine, socialnega dela, specialne pedagogike itd.). Prav tako k sodelovanju pogosto povabimo osebe s prvoosebno izkušnjo. Aktivnosti, ki jih v okviru projekta pripravljamo za udeležence, so brezplačne, zajemajo predavanja, delavnice, okrogle mize, projekcije filmov s strokovnim komentarjem, gledališke predstave in literarne večere. Z raznolikostjo aktivnosti skušamo zajeti čim več zanimivih področij izbrane teme ter jo na poljuden način predstaviti javnosti. Projekt je  v začetnih letih delovanja potekal le v Ljubljani, sedaj pa se obsežen program dogaja tudi v Mariboru. Vsako leto poskušamo Kako si? pripeljati tudi v druga slovenska mesta.

Zraven glavnega dela projekta v oktobru smo celo leto zelo aktivni na socialnih omrežjih, kjer z informativnimi in z literaturo podkrepljenimi objavami poskušamo opozoriti na pomembnost skrbi za duševno zdravje. Naše objave med drugim vključujejo tudi infografike, kratka predavanja strokovnjakov ter osebne zgodbe. Pridobljeno znanje pri študiju psihologije ter aktualno literaturo smo zbrali tudi v tedenski novičnik, v katerem obveščamo o dogodkih, ki jih pripravljamo ter pišemo o koristnih načinih in predlogih, kako lahko bralec skrbi za svoje duševno zdravje. Ob svetovnem dnevu duševnega zdravja smo prisotni tudi na stojnici v centru Ljubljane.

Namen, poslanstvo in vizija projekta

Namen projekta je zelo širok in večplasten. Ljudem želimo ponuditi širok spekter aktivnosti in vsebin povezanih z duševnim zdravjem, s katerimi želimo informirati, poučiti, pomagati. Želimo ponuditi strokovne in kakovostne informacije, do katerih posameznik drugače ne zna ali ne more pristopiti. Želimo opozoriti tudi na trenutne družbene in socialne razmere ter aktivno (tako fizično kot psihično) spoprijemanje z njimi. Projekt organizatorjem – študentom psihologije omogoča, da že v času študija aktivno pridobivajo dodatno znanje in izkušnje s področja, ki ga študirajo ter da že kot študenti stremijo in aktivno delujejo v smeri ozaveščanja ljudi k boljšemu duševnemu zdravju.

O imenu projekta in sloganu

Ime projekta Kako si? izhaja iz želje po opozorilu na osnovni pomen tega vprašanja, ki se je po našem mnenju v vsakdanji komunikaciji izgubil in postal precej vsakdanja fraza, ki skoraj lahko deluje kot del pozdrava.  Z njim skušamo ljudi opomniti na to, da tako svoje bližnje, kakor tudi sebe, kdaj pa kdaj iskreno vprašajo, kako so ter jim tako pokažejo, da jim je zanje mar ter hkrati, naj ne pozabijo nase in poskrbijo tudi za svoje duševno zdravje

Skladno s tem smo izbrali tudi slogan “Naj bo vsak dan – dan duševnega zdravja”, ki naj nas opominja, da je skrb za duševno zdravje nujna vsakodnevna dejavnost. Ljudje namreč vseprevečkrat zanemarimo duševni vidik zdravja, saj le-ta navzven ni tako očiten, a zavedati se moramo, da duševno zdravje ni samoumevno! S sloganom želimo javnost tudi spodbuditi, da si skrb za svoje duševno zdravje in duševno zdravje drugih zastavijo kot eno izmed najpomembnejših vrednot

Projekt organizira:

V sodelovanju z: