Delavnica o destigmatizaciji duševnih motenj projekta Mind the Mind

Izvajalci projekta Mind the Mind

Sobota, 25.3.2023 ob 11.30 in ob 13.30, Medicinska fakulteta – srednja predavalnica

Kaj so duševne motnje in zakaj nastanejo? Kakšne so značilnosti določenih motenj? Kam po pomoč, če se znajdemo v stiski?

Na ta in še mnoga vprašanja odgovarja delavnica kampanje Mind the Mind, ki se izvaja pod okriljem EFPSAe. Delavnica traja 90 minut, izvajajo pa jo študentje psihologije, ki so predhodno opravili praktični in teoretični trening.

Delavnica je zasnovana zelo interaktivno, njen glavni namen pa je, da damo udeležencem priložnost, da razmislijo o tem kaj je normalno in kaj ne ter na podlagi tega zmanjšamo stigmo, ki obkroža pojem duševnih motenj. Najprej v delavnici opredelimo osnovne pojme, nato se pogovorimo o možnih vzrokih za razvoj duševnih motenj. Nato se bomo skupaj poučili o različnih duševnih motnjah, na primer motnjah avtističnega spektra, ADHD-ju in mejni osebnostni motnji.  Delavnico zaključujemo s tem, kaj lahko naredimo sami in kako lahko pomagamo drugim ter se pogovorimo o možnih virih pomoči, ko sami ne zmoremo več.