Vpliv prehrane in prehranskih dopolnil na duševno zdravje

Asist. dr. Anja Plemenitaš Ilješ, dr. med.

Dogodek bo potekal v četrtek, 13. oktobra 2022, ob 17. uri v predavalnici P7 na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana.

Tekom predavanja bomo pogledali povezavo med telesnim in psihičnim počutjem, pri čemer ima skrb za telesno zdravje pomemben vpliv na dobro psihično počutje. Tega bi bilo poudarjati več v preventivne namene, da se duševna motnja ne pojavi. Ob pojavu duševne motnje pa bomo poskušali osvetliti kako lahko z znanstveno dokazanimi dognanji preko prehranskih dodatkov ali sprememb v prehrani pospešimo vrnitev nazaj k ozdravitvi.

Oglej si naš Facebook dogodek

Prijavi se na dogodek:

Kdo bo z nami?

Anja Plemenitaš Ilješ

Asist. dr. Anja Plemenitaš Ilješ, dr. med.

Asist. dr. Anja Plemenitaš Ilješ, dr. med. je zaposlena na Oddelku za psihiatrijo na Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, je asistentka predmeta psihiatrija na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru in predavateljica na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. 

V kliničnem delu je strokovno podkovana na področju farmakoterapije duševnih motenj. Vključena je bila tudi v delovno skupino, ki je oblikovala smernice za zdravljenje depresivne motnje. Raziskuje pa tudi na predkliničnem področju na področju farmakogenetike in vpliva oksidativnega stresa na zasvojenosti in izražanje anksiozne in depresivne simptomatike. Njena področja raziskovanja so med drugim tudi poporodna depresija in vpliv prehrane na duševno zdravje.