Vpliv partnerskega odnosa na čustveni razvoj otrok

Lili Kodelja

Dogodek bo potekal v četrtek, 12. oktobra 2023, ob 17.00 v Glazerjevi dvorani Univerzitetne knjižnice Maribor.

Za partnerski odnos je normalno, da doživlja vzpone in padce in je tisti prvi, najpomembnejši temelj, iz katerega se napaja starševstvo. Več ko je povezanosti med partnerjema/staršema-bolj bodo čustveno izpopolnjeni njuni otroci in prijetnejše bo vzdušje v družini. Več ko bo zadovoljstva v družinah, prijetnejša bo družba, v kateri živimo. Nefunkcionalni odnos med partnerjema otroku povzroča stisko in ta se vselej odrazi preko različnih oblik vedenja, ki je vselej posledica, da otrok še ne zmore ubesediti svojih občutkov.

Na predavanju bomo spregovorili o tem kaj v odnosu opazijo/vidijo otroci, kako konflikt med staršema vpliva na otroka in na vzdušje v družini. Pogledali bomo, kakšne vloge prevzamejo otroci glede na konfliktnost partnerskega odnosa in preko tega prepoznali kakšne vzorce sta starša izoblikovala v svoji primarni družini.

Saj veste-otrok se nauči ljubezni z zgledom. 

Oglej si naš Facebook dogodek

Kdo bo z nami?

Lili Kodelja

V prvi vrsti sem mama dvema najstnicama in žena, zato mi največ pomeni družina. Po osnovni izobrazbi sem univ. dipl. socialna delavka. Z dušo in srcem opravljam delo zakonske in družinske terapevtke. Svojo profesionalno pot sem pričela v vrtcu, kjer sem pridobila več kot 20 let izkušenj tako kot vzgojiteljica in potem kot svetovalna delavka. Svoje strokovno področje sem nadgradila in izpopolnila na izpopolnjevalnem programu Zakonske in družinske terapije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Sodelovala sem kot vodja projekta Korak k Sončku (sprejemanje drugačnosti). Izvajam predavanja in delavnice za starše in strokovne delavce tako v vrtcih kot v šolah. Kot prostovoljka sem sodelovala v okviru Svetovalnega centra v Ljubljani. Vodim delavnice za mlade v stiskah. Svoje znanje ves čas dopolnjujem z nadaljnimi izobraževanji iz področja dela z otroki in mladostniki, odnosov, …

Trenutno sem usmerjena tudi v usposabljanje iz supervizije. Moja področja zanimanja so odnosi v družinah, vzgoja otrok, družine z mladostniki, partnerstvo in starševstvo, …

Baterije si napolnim v naravi, z dobro knjigo in psom, ki mi pokaže kaj resnično pomeni biti prijatelj, ki s teboj zdrži, ne obsoja, ne kritizira, te sprejme takega kot si in je samo tu s teboj.