pretekli projekti

 

V razdelku PRETEKLI PROJEKTI najdete arhiv oktobrskih projektov, njihove programe in organizacijske ekipe.

2023

V sklopu projekta Kako si v odnosih? smo v ospredje postavili odnose, tako medosebne odnose kot odnos s seboj. Skozi različne dogodke smo naslovili sočutje do sebe in drugih, tako v vsakdanjih interakcijah kot tudi v vzgoji. Skupaj z gosti smo raziskovali, kako pretekli odnosi vplivajo na naše počutje in delovanje ter kako lahko izboljšamo komunikacijo v odnosih. Pripravili smo tudi dve delavnici, kjer smo se sproščeno povezali – zaplesali smo v ritmih west coast swinga in se preizkusili v akrobatiki v paru.

Tekom projekta smo zbirali tudi sredstva za Inštitut Lunina vila, ki zdravi in preprečuje travme pri otrocih.

 

2022

S projektom Kako si? Usklajeno z duhom in telesom. smo želeli ozaveščati o pomenu skrbi tako za duševno kot telesno zdravje, o zdravem načinu življenja, sprejemanju samega sebe in aktivnostih, ki zajemajo oba vidika zdravja ter pripomorejo k večjemu blagostanju posameznika. Pripravili smo dogodke povezane s športom, čuječnostjo, duševnimi boleznimi, različnimi vrstami terapije in prehrane.

Poleg tega smo pripravili tudi dobrodelni koncert ob dnevu duševnega zdravja z gosti ter dobrodelni pohod na Rožnik. Glavni cilj obeh dogodkov je bil zbiranje sredstev za Ustanovo Mali Vitez, ki pomaga mladim, ozdravljenim od raka. Zanje smo z vašo pomočjo zbrali več kot 2000 eur!

 

2021

S projektom Kako si? (Ne) močno. smo nasloviti tematiko nasiljaKot že sam slogan predpostavlja, smo se tekom projekta osredotočili na dve plati – nemočno in močno. Žrtve nasilja pogosto občutijo nemoč, brezizhodnost, saj ima oseba, ki izvaja nasilje, vedno več moči, bodisi na podlagi socialnega položaja, kognitivnih sposobnosti ali telesnih značilnosti. Tekom projekta smo osvetlili različne vrste nasilja, saj se nam zdi pomembno ozavestiti, da nasilje ni zgolj fizično, temveč obstaja veliko različnih vrst nasilja. Hkrati smo si želeli s projektom opolnomočiti vse žrtve nasilja, jim sporočiti, da niso sami in da za nastalo situacijo niso krivi sami, ampak povzročitelji nasilja. 

2020

Na projektu Družina, kako si? smo se dotaknili vpliva družinskega okolja na razvoj otrok in dinamiko odnosov, pogovarjali smo se o rejništvu in posvojitvah. Preko osebnih zgodb smo izvedeli, kakšne so radosti in izzivi mladih družin ter kako lahko starši prebudijo svoj terapevtski potencial. Program smo obogatili tudi s filmskim in literarnim večerom.

2019

S projektom Kako si? Shajam. smo želeli z vidika duševnega zdravja osvetliti temo revščine. Dotaknili smo se vpliva revščine na razvoj otrok, vpliva revščine na duševno zdravje mladih, predstavili smo različne prvoosebne zgodbe in druge zanimive teme s tega področja v obliki predavanj, okroglih miz, čajank, filmskih večerov in delavnic.

2018

S projektom Kako si? Ispolnjeno smo želeli z vidika duševnega zdravja osvetliti temi spolnosti in spola. Dotaknili smo se socioseksualnosti, spolnosti v razmerjih in njenih pozitivnih učinkov, vprašanja spolne identitete in spolne usmerjenosti ter drugih zanimivih tem s tega področja v obliki predavanj, okroglih miz, čajank, filmskih večerov in delavnic.

2017

Rdeča nič projekta Kako si? Omrežen. so bila družbena omrežja. Predstavili smo vplive družbenih omrežij na posameznika, njegovo samopodobo, samozavest, medosebne odnose in komunikacijo, osvetlili pa smo tudi nevrološki vidik družbenih omrežij. Spregovorili smo tudi o svetlih plateh družbenih omrežij v povezavi z duševnim zdravjem.  

2016

Rdeča nit projekta Kako si? Pripravljen na kaos. so bili psihološki vidiki preobremenjenosti posameznika ter strategije za krepitev duševnega zdravja v vsakdanjem življenju. Obiskovalcem smo pripravili zanimiva predavanja, delavnice, brezplačne telesne vadbe ter filmske in celo gledališke večere. 

2015

Osrednja tema projekta je bilo potrošništvo, osredotočili pa smo se na delovanje potrošniške družbe in kako se v njej znajde posameznik. S poudarkom na psiholoških vsebinah smo podrobneje predstavili, kako se potrošnik vede in odloča, kako pri tem sodelujejo mediji, kdo prepričuje potrošnika in prikazali alternativne oblike oglaševanja, usmerjene v družbeno in posameznikovo dobrobit. Obiskovalce smo želeli opolnomočiti za spoprijemanje z materialistično družbo in s tem povečati njihovo psihično blagostanje ter sposobnosti za prostovoljno spreminjanje vedenja in reševanje problemov, ki pestijo današnjo družbo.

2014

S projektom Kako si? Rastem in se razvijam smo se osredotočili na razvojno psihologijo in preučevali posameznikov razvoj vse od obdobja novorojenčka pa vse do obdobja (pozne) odraslosti, opozorili pa tudi na vse radosti in tegobe, ki spremljajo posameznikovo življenje v različnih obdobjih. V sodelovanju z odličnimi strokovnjaki s področja razvojne psihologije smo pripravili številne raznolike in zelo zanimive dogodke.

2013

S projektom Kako si? Vsak dan boljše! in osrednjo temo pozitivne psihologije smo skušali širšo javnost seznaniti z vplivi pozitivnih vidikov človeškega delovanja na duševno zdravje in jo ozavestiti o pomenu zadovoljstva in sreče. Preko različnih aktivnosti, ki smo jih pripravili, smo želeli posameznikom pomagati pri izboljšanju kvalitete njihovega življenja ter pri razvoju moči in potencialov. 

2012

Namen projekta Kako si? V objemu čustev. je bilo informiranje širše javnosti o povezavi med čustvi in duševnim zdravjem, obenem pa smo želeli posamezniki opolnomočiti, da bi v (stresnih) situacijah delovali čim bolj konstruktivno.

2011

Rdeča nit projekta Kako si pa ti drugačen? je bila “drugačnost”. S predavanji, delavnicami, okroglimi mizami, filmski večeri smo želeli opozoriti na problematiko stigmatizacije “nam drugačnim”. Na dogodkih o projektu smo se pogovarjali o “body image-u”, predsodkih, stigmatizaciji, različnih oblikah družin, medkulturni družbi, izstopanju in spolnosti.