Zahvaljujemo se vsem sofinancerjem, sponzorjem in donatorjem,
 ki so v 2020 finančno ali materialno podprli projekt Kako si? in
s tem pripomogli h kvalitetni izvedbi!