Kdaj? Zakaj? Kako? - proces individualne obravnave ljudi z duševnimi stikami

mag. Miran Možina, dr. med. spec. psihiater in sistemski psihoterapevt
izr. prof. dr. Robert Masten, integrativni psihoterapevt
prof. dr. Vesna Švab, dr. med., spec. psihiatrije

Petek, 24.3.2023 ob 16.00, Medicinska fakulteta – Velika predavalnica

Kako poteka zdravljenje duševnih motenj? Kakšna je razlika med psihiatrom, psihologom in psihoterapevtom? Ali je za zdravljenje duševnih motenj dovolj le medikamentozno zdravljenje? 

Zgornja in mnoga druga vprašanja se nam verjetno porodijo, ko razmišljamo o procesu zdravljenja različnih duševnih motenj, zato bomo Vikend celostne obravnave duševnega zdravja odprli z dogodkom, ki se bo osredotočil na proces, skozi katerega gre posameznik, kadar ta potrebuje psihosocialno ali psihiatrično pomoč. Dogodek bo potekal v obliki okrogle mize, s katero želimo osvetliti tematiko duševnega zdravja različnih strok, ki se ukvarjajo z obravnavo posameznikov z duševnimi motnjami. Z nami bodo psihiatrinja prof. dr. Vesna Švab, dr.med., psiholog in psihoterapevt izr. prof. dr. Robert Masten ter psihiater in psihoterapevt mag. Miran Možina, dr. med., ki bodo vsak iz svojega vidika predstavili kako poteka obravnava ljudi kadar se ti znajdejo v psihosocialni stiski ter se soočajo z duševno ali psihiatrično motnjo.

Kdo bo z nami?

Možina_slika1

mag. Miran Možina, dr. med. spec. psihiater

Mag. Miran Možina, psihiater in psihoterapevt, direktor ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda z Dunaja, član upravnega odbora Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje, v okviru katerega deluje tudi kot član delovne skupine za zakon o psihoterapiji.

 

Robert Masten

izr. prof. dr. Robert Masten, integrativni psihoterapevt

izr. prof. dr. Robert Masten je zaposlen na Oddelku za psihologijo FF UL in se ukvarja s področji duševnega zdravja, klinične psihologije ter psihoterapije in drugih intervencij v obnovo ali podporo duševnemu zdravju. Je certificiran integrativni psihoterapevt (t.i. “nemški model“). Na UL je pridobil tudi naziv specialist psihološkega svetovanja. Na teh področjih je tudi aktiven. Zadnja leta poleg tega tudi na področju pomena duševnega zdravja v letalstvu. Pred tem je bil na različnih delovnih mestih zaposlen tudi kot psiholog v Slovenski vojski. Aktiven je v različnih strokovnih in znanstvenih združenjih s področja klinične in letalske psihologije ter psihoterapije. Duševnega zdravja ne razume le kot značilnosti posameznih oseb, ampak v povezavi z odnosnimi, družbenimi in ekološkimi dejavniki.

 

Vesna Švab

prof. dr. Vesna Švab, dr. med., spec. psihiatrije

Prof. dr. Vesna Švab je specialistka in redna profesorica psihiatrije, soustanoviteljica ter predsednica Slovenskega združenja za duševno zdravje ŠENT, vodja programa Skupnostne psihiatrije v Republiki Sloveniji in sodna izvedenka za področje psihiatrije. Vključena je tudi v številne mednarodne organizacije, raziskave in projekte na ravni Evropske unije. Sodelovala je tudi pri pripravi Nacionalnega programa duševnega zdravja ter še danes sodeluje pri njegovi implementaciji. Objavila je že več kot 300 znanstvenih del iz področja stigme, diskriminacije, psihosocialne rehabilitacije in reform na področju duševnega zdravja.