Kako si? (Ne)močno.

 

Že 14. leto zapored bo potekal Kako si? projekt ob dnevu duševnega zdravja – letos pod sloganom Kako si? (Ne)močno.

S tem sloganom želimo nasloviti tematiko nasilja. Za vsako vrsto nasilja je značilno, da storilec zlorablja svojo moč, z namenom da bi nadvladal žrtev. Pomembno je poudariti, da je vsakršno nasilje huda kršitev temeljnih človekovih pravic in da bi kot družba morali do nasilja zavzeti ničelno toleranco.

temna

Naši ekipi se je zdelo ključno, da naslovimo tematiko nasilja iz dveh glavnih razlogov. Prvi je, da epidemija ni povzročila zgolj zdravstvene krize, ampak se je po poročanjih mnogih policijskih postaj povečal tudi odstotek nasilja. Drugi pomemben razlog je, da v družbi opažamo preveliko tabuiziranje, občasno pa celo relativiziranje te pomembne tematike. Upamo, da bomo z letošnjim projektom ozavestili ljudi o tem, kako nedopustna je vsakršna oblika nasilja in kakšne posledice ima na posameznika. 

Kot že sam slogan predpostavlja, se bomo tekom projekta osredotočili na dve platinemočno in močno. Žrtve nasilja pogosto občutijo nemoč, brezizhodnost, saj ima oseba, ki izvaja nasilje, vedno več moči, bodisi na podlagi socialnega položaja, kognitivnih sposobnosti ali telesnih značilnosti. Tekom projekta bomo osvetlili različne vrste nasilja, saj se nam zdi pomembno ozavestiti, da nasilje ni zgolj fizično, temveč obstaja veliko različnih vrst nasilja. Hkrati si želimo s projektom opolnomočiti vse žrtve nasilja, jim sporočiti, da niso sami in da za nastalo situacijo niso krivi sami, ampak povzročitelji nasilja. Upamo, da bo projekt imel pozitiven vpliv na žrtve nasilja, da bodo videli možne rešitve in se spet počutili močno.

program projekta

prijavnice na ljubljanske dogodke

prijavnice na mariborske dogodke

PROJEKT PRIJAZNO PODPIRAJO: