Kako si? Shajam.

Naslov letošnjega projekta je Kako si? Shajam. Cilj projekta je z vidika duševnega zdravja osvetliti temo revščine.
 
V okviru tematike se želimo dotakniti vpliva revščine na razvoj otrok, vpliva revščine na duševno zdravje mladih, predstaviti različne prvoosebne zgodbe in druge zanimive teme s tega področja v obliki predavanj, okroglih miz, čajank, filmskih večerov in delavnic.
 
Ljudi želimo ozavestiti o duševnih težavah, ki se navezujejo na to temo, jih opolnomočiti za spoprijemanje s težavami in s tem povečati njihovo psihično blagostanje ter sposobnosti za prostovoljno spreminjanje vedenja in reševanje problemov, s katerimi se srečujemo vsak dan.
 
Projekt se bo odvijal med 4. in 11. oktobrom 2019.

Organizacijska ekipa

Vodja projekta: Živa Manja Petrovec

Namestnica vodje: 

Vodja odnosov z javnostmi: Maša Androjna

Vodja sponzorstva in donatorstva: Marko Šopar

Vodja marketinga: Mateja Šušteršič

Vodja programa: Maja Jotić

Vodja zunanjih odnosov: Petra Mikolič

Ekipa: