Kako si? Ispolnjeno.

Naslov letošnjega projekta je Kako si? iƧPOLnjeno. Cilj projekta je z vidika duševnega zdravja osvetliti temi spolnosti in spola.
 
V okviru tematike se želimo dotakniti socioseksualnosti, spolnosti v razmerjih in njenih pozitivnih učinkov, vprašanja spolne identitete in spolne usmerjenosti ter drugih zanimivih tem s tega področja v obliki predavanj, okroglih miz, čajank, filmskih večerov in delavnic.
 
Ljudi želimo ozavestiti o duševnih težavah, ki se navezujejo na obe temi, jih opolnomočiti za spoprijemanje s težavami in s tem povečati njihovo psihično blagostanje ter sposobnosti za prostovoljno spreminjanje vedenja in reševanje problemov, s katerimi se srečujemo vsak dan.
 
Projekt se bo odvijal med 5. in 12. oktobrom 2018.

Organizacijska ekipa

Vodja projekta: 

Ekipa: Andreja Kos, Alja Kopinič, Ana Polančec, Anja Marinšek, Gaja Natlačen, Lara Jereb, Maja Jotić, Marko Šopar, Maruša Fijavž, Maša Androjna, Mateja Šušteršič, Neža Jenko, Petra Mikolič, Sandra Modic, Špela Bednjanič, Tia Jakopič in Živa Manja Petrovec.