Potrošnik, kako si?

Letošnja tema projekta je potrošništvo, naslov pa Potrošnik, kako si?.

Specifičen namen letošnjega projekta Kako si? je predstaviti, kako deluje potrošniška družba in kako se v njej znajde posameznik. S poudarkom na psiholoških vsebinah bomo podrobneje predstavili, kako se potrošnik vede in odloča, kako pri tem sodelujejo mediji, kdo prepričuje potrošnika in prikazali alternativne oblike oglaševanja, usmerjene v družbeno in posameznikovo dobrobit. Posameznike želimo opolnomočiti za spoprijemanje z materialistično družbo in s tem povečati njihovo psihično blagostanje ter sposobnosti za prostovoljno spreminjanje vedenja in reševanje problemov, ki pestijo celotno družbo. 

Vsi dogodki so namenjeni širši javnosti in so brezplačni. Večina predavanj in delavnic poteka na Filozofski fakulteti UL.

Organizacijska ekipa

Vodja projekta: Aljaž Markelj

Člani ekipe: Tjaš Debeljak, Lucija Pažek, Anja Cehnar, Nika Osredkar, Naja Kikelj, Jona Basle, Manca Grom, Viktorija Smole, Neža Javornik, Donna Senica, Eva Kramar, Tina Mervic, Žan Lep, Daša Kocjančič, Maja Vovko, Eva Markošek in Nina Kovač.