Kako si? Vsak dan boljše!

Tokratni projekt Kako si?, ki ga študenti psihologije že šesto leto pripravljamo ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, 10. oktobra, je posvečen pozitivni psihologiji.

V tednu od 5. do 12. oktobra bomo v skladu z naslovom letošnjega projekta ”Kako si? Vsak dan boljše” skušali širšo javnost seznaniti z vplivi pozitivnih vidikov človekovega delovanja na duševno zdravje in jo ozavestiti o pomenu zadovoljstva in sreče. Preko različnih aktivnosti, ki jih pripravljamo, želimo posameznikom pomagati pri izboljšanju kvalitete njihovega življenja ter pri razvoju moči in potencialov.

Projekt bo potekal v Ljubljani, Kopru in Novem mestu. Sestavljen bo iz treh področij, in sicer področja kognicije, čustev in medosebnih odnosov. Želimo si, da bi s predavanji, delavnicami, TED dogodkom, pohodom na Rožnik, okroglo mizo in ogledi filmov z diskusijo pripomogli k ozaveščanju javnosti o pomenu skrbi za duševno zdravje, kar je osnovni cilj projekta Kako si? in svetovnega dneva duševnega zdravja.

Aktivnosti za udeležence so brezplačne!