KAJ PRIPRAVLJAMO V OKVIRU PROJEKTA

Vsako leto pripravimo raznolike aktivnosti, s katerimi želimo splošno javnost ozavestiti o problematiki, vezani na duševno zdravje, in ponuditi čim bolj strokovne ter ažurne informacije, ki so ljudem sicer težje dostopne. Aktivnosti, ki jih v okviru projekta pripravljamo za udeležence, so predavanja, delavnice, okrogle mize, projekcije filmov s strokovnim komentarjem, pisanje člankov in brošur ter izdaja revije. Urejamo svojo spletno stran, prisotni pa smo tudi na stojnicah v mestih, kjer promoviramo projekt. Z raznolikostjo aktivnosti skušamo zajeti čim več zanimivih področij izbrane teme ter jo na poljuden način predstaviti javnosti. Prva leta je projekt potekal le v Ljubljani, zadnja leta pa obsežen program poteka tudi v Mariboru. Vsako leto poskušamo Kako si? pripeljati tudi v druga slovenska mesta. Aktivnosti so za vse udeležence brezplačne.

Letos projekt izvajamo že trinajsto leto zapored, vsaka izvedba pa je bolj medijsko odmevna, kar je vidno tudi na številu udeležencev. Projekt omogoča organizatorjem – študentom psihologije, da že v času študija aktivno pridobivajo dodatno znanje in izkušnje s področja, ki ga študirajo, ter da že kot študenti stremijo in aktivno delujejo v smeri ozaveščanja ljudi k boljšemu duševnemu zdravju. K projektu povabimo različne priznane strokovnjake, predavatelje in predstavnike inštitucij, ki so dejavni na področjih, ki jih predstavljamo, pri čemer so ti strokovnjaki tako s področij psihologije kot drugih znanosti (medicine, socialnega dela, specialne pedagogike itd.). Prav tako k sodelovanju pogosto povabimo osebe s prvoosebno izkušnjo.

NAMEN, POSLANSTVO in VIZIJA PROJEKTA

Namen projekta je zelo širok in večplasten. Študentom in tudi ostali širši okolici želimo ponuditi širok spekter aktivnosti in vsebin povezanih z duševnim zdravjem, s katerimi želimo informirati, poučiti, pomagati. Želimo ponuditi strokovno in kakovostno informacijo, do katere posameznik drugače ne zna ali ne more pristopiti. Želimo opozoriti tudi na trenutne družbene in socialne razmere ter aktivno (tako fizično kot psihično) spoprijemanje z njimi.

O SLOGANU

Za slogan ”Kako si?” smo se odločili, ker smo želeli z njim opozoriti na osnovni pomen tega vprašanja, ki se je po našem mnenju v vsakdanji komunikaciji izgubil in postal precej oguljena fraza. Z njim skušamo ljudi opomniti na to, naj svoje bližnje, kakor tudi sebe, kdaj pa kdaj iskreno povprašajo, kako so, poskrbijo za svoje dobro počutje, ne pozabijo nase, pokažejo bližnjim, da jim ni vseeno zanje.

Projekt organizira:

V sodelovanju z:

Spremljajte nas tudi na Facebooku in Instagramu.