NE ČAKAJ NA MAJ!

Sklop dogodkov pod imenom Ne čakaj na maj!,  predhodno poimenovan Kako si? Pomladno, smo se odločili organizirati z namenom, da na pomembnost duševnega zdravja opozarjamo tekom celega leta in ne zgolj v oktobru, ko se odvija naš glavni del – teden duševnega zdravja.

Sklop ‘pomladno razpoloženih’ dogodkov sestavljajo:
Delavnice: z njimi želimo udeležence opolnomočiti z raznovrstnimi psihološkimi znanji in spretnostmi, ki jim bodo služila za kompetentno delovanje v vsakdanu.
Okrogla miza: pridružijo se nam vsaj 3 strokovnjaki s področja duševnega zdravja ter nas prek diskusije in vodenega pogovora opremijo s poglobljenim znanjem ter tudi lastnimi izkušnjami. Seveda okroglo mizo sooblikujejo tudi udeleženci, s svojimi vprašanji in mnenji.

Tako kot cvetlice, ki nas vsako leto opomnijo, da se iz zimskega spanca prebuja pomlad, tudi mi z raznolikimi dogodki opomnimo ljudi, da je duševno zdravje pomembno in da moramo zanj skrbeti in ga ”zalivati” vsak dan.